ترمز روزنامه های ورزشی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 3 اردیبهشت

ترمز: روزنامه های ورزشی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 3 اردیبهشت

کی‌روش دوباره کشور عزیزمان ایران را ترک کرد

به گزارش خبرآنلاین؛ کارلوس کی روش که اخیرا به کشور عزیزمان ایران برگشته بود، دوباره کشور عزیزمان ایران را ترک کرد. ولی این بار نشانه او، مرخصی و استراحت..

ادامه مطلب