ترمز روزنامه های ورزشی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 3 اردیبهشت

ترمز: روزنامه های ورزشی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 3 اردیبهشت

گت بلاگز وب‌گردی روایت شاهدان از اتفاق پارک فدائیان اسلام که ١٤ قربانی برجای گذاشت ، پایان اسیدی بازی والیبال

براساس بیانات شاهدان، اسیدپاش قبل از اتفاق با چندینه نفر که در حال بازی والیبال بودند، درگیر شد فرد اسیدپاش بعد از دستگیری با قبول همه اتهامات، انتقام را ان

روایت شاهدان از اتفاق پارک فدائیان اسلام که ١٤ قربانی برجای گذاشت ، پایان اسیدی بازی والیبال

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، اسیدپاشی بی سابقه در تهران. اتفاق ای هولناک در یکی از پارک های جنوب شهر که ١٤ مصدوم برجای گذاشت. درگیری که از یک نگاه راحت شروع شد و بعد از زدو خوردی کوتاه کار به اسیدپاشی رسید. از نخستين پرونده های اسیدپاشی تاکنون چنین اتفاق ای سابقه نداشته هست؛ ١٤ مصدوم در یک حمله اسیدی. یک مرد و ٦ زن و ٧ کودک در این اتفاق مجروح شدند. با وجود تعداد بالای مجروحان اسیدپاشی خیابان خاوران، به هیچ یک از آنها آسیب جدی نرسید و همه مصدومان چند ساعت بعد از اتفاق از مراکز مرخص شدند. عامل این حمله تنها ساعتی بعد از اسیدپاشی دستگیر شد و انگیزه خود از این اقدام هولناک را هم درگیري با قربانیان اتفاق اعلام کرد.
نخستين بیانات متهم بعد از دستگیری
نخستین ساعات بامداد پنجشنبه بود که این اتفاق هولناک رخ داد. پارک فدائیان اسلام در خیابان خاوران و یک حمله اسیدی به ١٤ نفر از سوی فرد ناشناس به پلیس ١١٠ اعلام شد که بلافاصله تیمی از مأموران کلانتری نبرد به محل اتفاق اعزام شدند. با حضور پلیس در محل و بررسی های نخست مشخص شد كه یک مرد چهل ساله به روی ١٤ نفر اسید پاشیده هست. با توجه به حساسیت عنوان تحقیقات نخست راجع به انگیزه و محل اختفای عامل اسیدپاشی انجام شد. تحقیقات پلیس حاکی از آن بود که متهم قبل از اتفاق با یک خانواده در پارک درگیر شده است و دقایقی بعد از درگیری به منزل خود بازگشته و دبه اسیدی تهیه کرده هست. او بعد از بازگشت به پارک بدون اطلاع از این که چه افرادی مقابلش قرار دارند به روی ١٦ نفر اسید می پاشد. درنهایت هم در کمتر از دو ساعت از وقوع اتفاق متهم به وسیله ماموران کلانتری ١١٠ شهدا شناسایی و دستگیر می شود. متهم چهل ساله بعد از دستگیری در نخستين اظهاراتش ضمن قبول اتهام اسید پاشی می گوید: «آنها با من درگیر شدند، من هیچ نیت بدی نداشتم، فقط بازی آنها را نگاه می کردم، آنها چند نفری به سمت من حمله کردند و مرا کتک زدند، با مشت و لگد به جانم افتادند، ابروی راستم را پاره کردند، من هم خیلی عصبانی شدم، سریع به منزل رفتم و یک دبه اسید برداشتم، با موتور به پارک برگشتم و به سمت آنها اسید ریختم.»

عبارات مهم : اسلام
ورود فرد اسید پاش به پارک
شلوغ بود، مثل همه شب ها، من هم جهت سرکشی به سمت شرق پارک رفتم؛ داشتم قدم می زدم که صدای سوختم و سوختم بلند شد، همه پارک به هم ریخت، من خودم آنجا بودم همه چیز را دیدم، اینها را نگهبان پارک محل اتفاق به «شهروند» می گوید. پارک فدائیان اسلام در خیابان خاوران، پارکی که بامداد پنجشنبه محل بی سابقه ترین حمله اسیدی بود. این نگهبان سالخورده راجع به جزییات آن شب گفت: «این پارک از صبح تا قبل غروب قرق معتادان هست؛ ولی در ماه رمضان بعد از افطار خانواده ها به این پارک می آیند. با زیرانداز، گازپیک نیکی، غذا می خورند، عده ای هم که اهل ورزش هستند، مشغول ورزش می شوند. این پارک بزرگ هست، درِ مهم آن برِ خیابان خاوران هست؛ ولی از طرف اتوبان امام علی(ع) و خیابان «ده حقی» هم راه دارد. شب های ماه رمضان از طرف خیابان خاوران جای پارک ماشین نیست و به همین علت بعضی ها خودرويشان را طرف ده حقی پارک می کنند. آن دو خانواده هم خودرويشان را همانجا پارک کرده بودند، ساعت حدود يك صبح بود، پارک هنوز شلوغ بود، من هم قدم زنان به سمت شرق پارک، خیابان ده حقی رفتم. داشتم اتوبان را نگاه می کردم، ناگهان یک موتوری به نحوه عجیبی از خیابان به سمت پارک چرخید، توجهم جلب شد، می خواست با موتور داخل شود، ولی میله های جلوی پارک مانع او بود، یک دبه سفید رنگ هم دستش بود، چند قدم آن طرف تر عده ای داشتند وسایل ارزش را جمع می کردند. یکی دو نفر هم نزدیک صندوق عقب یک ماشین ایستاده بودند. یک دفعه صدای سوختم، سوختم بلند شد، مرد موتور سوار دبه را به سمت آنها گرفته بود. چند نفر فریاد زدند، اسید هست؛ یک دفعه پارک شلوغ شد، به سمت آن چند نفری که کنار ماشین ایستاده بودند، هم رفت. آنها هم به داخل پارک فرار کردند. حسابی شلوغ شد. فاصله من زیاد دور نبود ولی من چشمانم شب ها خوب نمی بیند، نفهمیدم ماشین آنها چه بود. من سریع به پلیس زنگ زدم. آن فرد ناشناس هم با موتور فرار کرد. بعدا شنیدم که درگیری آنها از چند ساعت قبل شروع شده است بوده و مرد ناشناس جهت انتقام با اسید به سمت آنها حمله کرده است.»

آغاز درگیری در بازی والیبال
من از اول درگیری آنها آ نجا بودم. حوالی ساعت ١٠ شب بود که چند نفر داشتند با هم والیبال بازی می کردند که با هم درگیر شدند. همه چیز از همان جا شروع شد، اینها را یکی از شاهدان عینی ماجرا به «شهروند» می گوید. رضا، مرد میانسالی از ساکنان خیابان خاوران هست. او از نزدیک شاهد درگیری چند نفر با فرد اسیدپاش بوده: «چند تا جوان داشتند با هم والیبال بازی می کردند. من داشتم بازی آنها را نگاه می کردم. یک مرد غریبه به سمت آنها آمد و می خواست با آنها همبازی شود. چند کلمه ای بین آنها رد و بدل شد، فاصله دور بود و من صدای آنها را واضح نمی شنیدم، ولی صحبت های ارزش دوستانه نبود. این که سر چه موضوعی با هم درگیر شدند را نمی دانم؛ ولی آخرش هم با هم گلاویز شدند، چند تا مشت و لگد جهت هم حواله کردند، ولی خوب تعداد آنها زیاد بود و مرد غریبه زیاد کتک خورد. من او را دیدم که با سرعت به سمت خیابان ده حقی رفت و سوار موتور شد. چند ساعت از این درگیری گذشت، من همراه با یکی از دوستانم به سمت خیابان ده حقی رفتم که سوار ماشین شویم، به نزدیکی خیابان که رسیدم، دیدم آنجا خیلی شلوغ شده؛ چندتا ماشین آمبولانس آمده بود، چند مامور هم بودند، هنگامی که ماجرا را از زبان ماموران شنیدم، متوجه شدم که عنوان ادامه همان درگیری هست؛ ولی زیاد مصدومانی که من از نزدیک دیدم، زن و فرزند بودند. من فرد اسیدپاش و درگیری او با چندینه جوان را سرشب موقع درگیری دیدم. فکر نمی کنم در آن منطقه زندگی کند. مصدومان را هم نمی شناختم. ولی شنیدم که سوختگی شدیدی ندارند و همه از بیمارستان مرخص شدند.»
چند ساعت بعد از اتفاق
در این اتفاق ١٤ نفر مصدوم شدند که بلافاصله به وسیله ٤ آمبولانس اورژانس به بیمارستان های یافت آباد، فیروزآبادی و مطهری اعزام می شوند که خوشبختانه به علت مقدار کم اسید و جراحات سطحی همه آنها بعد از چند ساعت از بیمارستان ها مرخص می شوند. جراحات وارد شده است به مصدومان این اتفاق سطحی و سوختگی در حد تاول بود و هر ٥ مصدوم این اتفاق تا قبل از ساعت ٦ صبح مرخص شدند. اینها را یکی از مسئولان بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری به «شهروند» می گوید. یکی از مسئولان بیمارستانی که ثنا، محمد مهدی، ایلیا، معصومه و نفیسه از قربانیان این اتفاق جهت مداوا به آنجا مراجعه کردند. او در توضیح وضع مصدومان اتفاق اسیدپاشی بامداد پنجشنبه می گوید: «٥ نفر از این مصدومان به بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری انتقال یافته شده است بودند. جراحت و درصد سوختگی همه آنها کمتر از ٢ درصد بود؛ به طوری که همه آنها به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند. ٣ نفر از مصدومان کودک بودند که زیاد از ناحیه دست آسیب دیده بودند، دو زن میانسال در بین این مصدومان از ناحیه پا دچار سوختگی شده است بودند. تا جایی که ما از اورژانس پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داریم بقیه مصدومان این اتفاق هم از بیمارستان یافت آباد مرخص شدند.»
اما خبر اتفاق اسیدپاشی در پارک فدائیان اسلام را صبح پنجشنبه محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد و در تشريح کامل این اتفاق گفت: «بامداد پنجشنبه میان یک مرد چهل ساله و اعضای یک خانواده در پارک فدائیان اسلام درگیری لفظی رخ می دهد. این مرد با مخالفت خانواده حاضر در پارک مواجه می شود و بحث شدیدی میان آنها درمی گیرد. بعد از این اتفاق مرد متهم به اسیدپاشی به منزل خود بازمی گردد و با یک دبه اسید به پارک رفته و فارغ از این که چه افرادی در مقابلش هستند، شروع به اسیدپاشی می کند.» دقایقی بعد از رسانه ای شدن این اتفاق از سوی سرپرست دادسرای جنایی، پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران هم جزییات بیشتری از اسیدپاشی پارک فدائیان اسلام را منتشر می کند. بنا بر بیانات پلیس ساعت ١٥: ٠٢ بامداد پنجشنبه بین چند مرد در حال والیبال بازی در پارکی در خیابان فدائیان اسلام نزاع و درگیری رخ می دهد که یکی از آنها با موتور متواری شده است و لحظاتی بعد با یک گالن چهارلیتری اسید به منظور انتقام گیری بازمی گردد. این متهم گالن ٤ لیتری اسید را به هوا پرتاب كرده و گالن بر سقف یک ماشین فرود آمده و قطرات اسید در فضا پخش می شود. متهم به سرعت از محل متواری ولی با اجرای طرح مهار به وسیله پلیس در حوزه کلانتری ۱۱۰ شهدا دستگیر و به محض مواجهه حضوری با مصدومان شناسایی می شود.
منبع:شهروند
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: اسلام | ماشین | خیابان | مصدومان | اسیدپاشی | اسیدپاشی | بازی والیبال | اسید پاشی دسته جمعی تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog