ترمز روزنامه های ورزشی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 3 اردیبهشت

ترمز: روزنامه های ورزشی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 3 اردیبهشت

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی به کشور عزیزمان ایران برگشت

با توجه به جلسه روزهای اخیر لالوویچ و خادم میزبانی کشور عزیزمان ایران در مسابقه های جام جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۱۸ میلادی مجددا پذیرفته شد.

میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی به کشور عزیزمان ایران برگشت

میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی به کشور عزیزمان ایران برگشت

عبارات مهم : ایران

با توجه به جلسه روزهای اخیر لالوویچ و خادم میزبانی کشور عزیزمان ایران در مسابقه های جام جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۱۸ میلادی مجددا پذیرفته شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، جام جهانی کشتی فرنگی که قرار بود فروردین ماه امسال در کشور عزیزمان ایران برگزار شود، به علت شرایط خاص فدراسیون در آن وقت و همچنین فراهم نبودن خدمات مورد نیاز و سالن برگزاری مسابقه های در شهر متقاضی میزبانی(اهواز)، از سوی اتحادیه جهانی با ابهاماتی روبرو شد و در نهایت در وقت مقرر برگزار نشد. سپردن مجدد میزبانی جام جهانی فرنگی به کشور عزیزمان ایران نیز منوط به روشن شدن اوضاع مدیریت فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران و در نهایت جلسه یکسان با اتحادیه جهانی کشتی شد.

میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی به کشور عزیزمان ایران برگشت

با توجه به جلسه روزهای اخیر خادم رییس فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران با ننادلالوویچ ریس اتحادیه جهانی کشتی در صربستان، مقرر شد با توجه به محدودیت زمانی در سال 2018 میلادی، کشور عزیزمان ایران وقت مشخصی را بعد از مسابقه های جهانی مجارستان و قبل از آخر امسال میلادی جهت جام جهانی کشتی فرنگی در نظر گرفته و به اتحادیه جهانی اعلام کند تا در نهایت وقت یکسان و مورد تایید طرفین مشخص شود.

البته اتحادیه جهانی کشتی از کشور عزیزمان ایران تقاضا کرد در ارتباط با شهر میزبان برگزاری مسابقه های بررسی مجددی داشته باشد.

با توجه به جلسه روزهای اخیر لالوویچ و خادم میزبانی کشور عزیزمان ایران در مسابقه های جام جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۱۸ میلادی مجددا پذیرفته شد.

قرار است فدراسیون کشتی با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی امروز کشور، بویژه هزینه های سنگین ارزی در کشور که بالطبع فدراسیون کشتی بعنوان میزبان هم با آن مواجه است و همچنین عملکرد حمایت کننده مالی متقاضی میزبانی مسابقه های جام جهانی در این مدت، مجددا عنوان میزبانی مسابقه های را بررسی و در نهایت با توافق کشور عزیزمان ایران و اتحادیه جهانی شهر میزبان جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2018 میلادی در آینده نزدیک اعلام شود.

واژه های کلیدی: ایران | فرنگی | مسابقه | میلادی | جام جهانی | اتحادیه جهانی کشتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog